Huidige Bewoners

In het drielandenhuis wonen ca. 60 personen. Het gebouw is zodanig ingedeeld dat er woningen zijn van verschillende groottes, variërend van een éénkamerwoning (studio) tot vijfkamerwoningen. In totaal zijn er 37 wooneenheden. Hierdoor is het mogelijk dat alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd in het Drielandenhuis. Gezinnen met jonge en oudere kinderen, ouderen, stellen en singles.

Wie zijn wij?

De bewoners van het Drielandenhuis vormen samen de bewonersvereniging Drielandenhuis. Iedereen die lid is van de vereniging heeft stem- en spreekrecht in de ledenraad. Dit is het overleg- en beslisorgaan van onze vereniging.
Tevens zijn er diverse commissies die bepaalde taken hebben, commissies zijn o.a:
- Bestuur
- Belangstellendencommissie
- Tuincommissie
- Commissies voor het beheer van groepsruimten

Als bewoner van het project verwachten we dat je naar vermogen een bijdrage levert bij het uitvoeren van verschillende taken.