1970

Begin jaren ’70 is er een initiatiefgroep geweest die zich heeft ingezet om Centraal Wonen in Haarlem te realiseren. Zij wilden ten zuiden van het huidige winkelcentrum een woongemeenschap met wijkvoorzieningen realiseren. Het was nog net iets te vroeg, de plannen haalden het niet en verdwenen van tafel.

1979

In 1979 begonnen de eerste ideeën voor de huidige woongemeenschap opnieuw te bestaan. Opnieuw werd er eerst met de gemeente gepraat om een een woongemeenschap met wijkvoorzieningen te realiseren. Ook dit plan verdween van tafel. De toenmalige initiatiefnemers lieten zich niet uit het veld slaan en schreven de woningbouwcorporaties aan of zij interesse hadden om een complex te bouwen voor deze groep. Uiteindelijk zag een woningbouwcorporatie hier toekomst in, om een pand te bouwen zonder wijkvoorzieningen. De voorbereidingen voor de bouw konden beginnen.

1981 - 1986

In 1981 werd in het Rosenstock-Huessy-huis de vereniging Centraal Wonen in Haarlem opgericht. Er werden diverse “wooncafés” gehouden en bij diverse mensen werd interesse gewekt in deze woonvorm. Ook werd er gekeken met de gemeente voor een geschikte locatie in Schalkwijk. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een perceel grenzend aan de Belgiëlaan en Frankrijklaan. Eind 1982 werd er een informatieavond gehouden waarbij drie architecten hun visie gaven over Centraal Wonen. De bouw kon beginnen. Dan duurt het nog tot 1986 voordat de bouw is afgerond. Op 1 oktober 1986 wordt de bewonersvereniging Drielandenhuis opgericht en op 18 november 1986 worden de sleutels aan de eerste bewoners uitgereikt.